IZJAVA O ZAŠTITI PODATAKA

S danom 25. 5. 2018. stupa na snagu Uredba EU-a 2016/679  Opća uredba o zaštiti podataka, poznatija po kratici GDPR. Svrha je uredbe objediniti pravila za zaštitu osobnih podataka na području EU-a i ponajprije osigurati brižnije upravljanje osobnim podatcima u svim organizacijama koje obrađuju osobne podatke.

 

U društvu AUTOCOMMERCE HRVATSKA d.o.o. i do sada smo osobne podatke pojedinaca čuvali brižno, promišljeno te u skladu sa zakonom. Uvođenjem Opće uredbe o zaštiti podataka još ćemo podići razinu zaštite i tako vam omogućiti bolje korisničko iskustvo. Izjava o zaštiti podatka objavljena je ovdje.

 

Osim obrade podataka u sklopu provedbe ugovornih odnosa i izravnog marketinga na temelju zakonitog interesa društva, vaše bismo podatke željeli obrađivati za vama prilagođene potrebe segmentiranog marketinga i u druge navedene svrhe gdje nam je potrebna vaša privola.

 

Sve bismo podatke o vama željeli obrađivati sveobuhvatno, povremeno bismo vas željeli obavještavati o događajima koje organiziramo, o marketinškim akcijama i o vama prilagođenim posebnim ponudama. Povremeno bismo provjerili vaše zadovoljstvo našim uslugama. Pritom bismo upotrebljavali vaše identifikacijske podatke i s vaše strane iskazane interese, podatke o vozilu u vašem vlasništvu ili u vašoj uporabi, prethodno obavljenim servisnim uslugama, kupnjama, sklopljenim ugovorima i mogućim mišljenjima, pritužbama ili prijedlozima. Podaci za potrebe provedbe ugovornih odnosa za potrebe kontrole kvalitete vozila i usluga, garancijski ili reklamacijski zahtjevi i dobivanje posebnih prodajnih uvjeta i pogodnosti prosljeđuju se i proizvođaču vozila FIAT FCA Italy S.p.A te društvu Avto Triglav d.o.o., Ljubljana, Slovenija. Tako prikupljeni podatci neće se upotrebljavati u druge svrhe bez vaše dodatne izričite privole.

 

Proslijeđene podatke mogu obrađivati fizičke i/ili pravne osobe koje posluju u ime društva i na temelju posebnih ugovornih obveza te imaju sjedište u državama članicama EU-a ili u državama izvan EU-a. Podatci se mogu proslijediti trećim osobama zbog ispunjenja zakonskih obveza ili odredaba javnih tijela, odnosno za ostvarivanje prava društva na sudu. Upravljanje zbirkama podataka i obrada podataka povezani su sa svrhom obrade i provode se u skladu s relevantnim zakonodavstvom o zaštiti podataka.

 

Ako želite da vas od 25. svibnja 2018. i dalje kontaktiramo u vezi s u nastavku navedenim svrhama, molimo vas da ispunite priloženu Privolu za obradu osobnih podataka.

 

Nadamo se da ćete ostati u kontaktu s nama.

 

Voditelj obrade osobnih podataka je društvo AUTOCOMMERCE HRVATSKA d.o.o. sa sjedištem na adresi Kovinska 22, 10000 Zagreb. Službenoj osobi za zaštitu podataka možete se obratiti na elektroničku adresu dpo@autocommerce.hr.

 

 

Valjanost suglasnosti: Za vrijeme trajanja poslovnog odnosa i još pet godina nakon prestanka odnosno pet godina nakon davanja suglasnosti ako nemate poslovni odnos s nama. Opoziv privole ne utječe na zakonitost obrade na temelju privole prije njezina opoziva.

 


Opoziv suglasnosti: Suglasnost možete u bilo kojem trenutku opozvati, odnosno u cijelosti ili djelomično promijeniti na jednak način kao što ste je dali u ili slanjem zahtjeva na dpo@autocommerce.hr pri čemu društvo zadržava pravo na dodatne identifikacije osobe.

 


Vaša prava:  

  • pravo pristupa znači pravo da od društva dobijete informacije o tome obrađuju li se vaši podatci i ako se obrađuju, pravo pristupa do njih;
  • pravo na ispravak i pravo na brisanje znači pravo na ispravak netočnih i/ili nepotpunih podataka te pravo na brisanje podataka kad je zahtjev utemeljen;
  • pravo ograničavanja obrade znači pravo zahtijevanja prestanka obrade kad je zahtjev utemeljen;
  • pravo na prenosivost podataka značipravo dobivanja podataka u strukturiranom obliku koji je uspostavljen i čitljiv te pravo na prijenos podataka drugim voditeljima obrade;
  • pravo na prigovor znači pravo prigovora na bilo kakvu obradu podataka kad je zahtjev utemeljen, uključujući i kada se podatci obrađuju za marketing ili profiliranje, ako je odgovarajuće;
  • pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu (Povjereniku za informiranje) kod nezakonite obrade podataka.