PAKET USLUGE ALFA ROMEO 5 PLUS

 

Naš paket Usluga Alfa Romeo 5 Plus osigurava vam potpunu bezbrižnost. Zaštićeni ste od skoro bilo kojeg problema s vozilom koji se može pojaviti. Detalje o tome što je i što nije uključeno pronaći ćete u Alfa Romeo servisnoj i jamstvenoj knjižici koja se nalazi u pretincu ispred suvozača. Obučeni tehničari u vama najbližem ovlaštenom Alfa Romeo servisu popravke će obaviti u najkraćem mogućem roku tako da se brzo vratite na cestu. Paket Vas osigurava tijekom 5 godina ali uz ograničenje od 120.000 kilometara.

 

Više